Hva hjelper akupunktur mot?

Akupunktur kan benyttes mot mange sykdommer og plager som:
- Muskel og skjelettplager.
- Fordøyelsesplager. 
- Astma og allergi.
- Hudlidelser. 
- Barnløshet (kvinner / menn)
- Idrettsskader.
- Hodepine / migrene.
- Øre – nese - hals lidelser.
- Søvnproblemer.
- Menstruasjonsplager.
- Overgangsalder plager.
- Svangerskapsplager.
- Høyt blodtrykk.
- Røykeavvenning.
- Spebarnskolikk.
- Sengevæting hos barn.
- Adferdsproblemer hos barn.
- Lettere psykiske lidelser som angst og depresjoner.
- Slitenhet, utbrenthet og stress.
- Gjentatte bihulebetennelser
- Kronisk urinveisinfeksjon 

Stadig flere benytter seg av akupunktur.  Dette gjelder både voksne og barn. Det kan være f.eks stadig gjentatte forkjølelser, bihule – og ørebetennelser, astma og – eller allergi. Slitenhet, stress, depresjoner, angst og mye mer. Smerter, og da er det  viktig å finne årsaken. 


Akutte tilstander krever ofte få behandlinger,mens kroniske tilstander krever flere behandlinger. Dette varierer fra person til person, og hvor lenge man har gått med problemene. 
Akupunktur blir ofte brukt i tillegg til annen behandling. 

Klinikken kaller gjerne akupunktur for ”komplementær behandling”. Med det mener jeg, at jeg ønsker at akupunktur skal komme i tillegg til annen behandling, Ikke som et siste alternativ når alt annet er prøvd ut.
Jo raskere til akupunkturbehandling – jo færre behandlinger!


Klinikken er bevisst på nødvendig legebehandling. Klinikken ønsker ikke å holde pasienter borte fra legen sin, men snarere et samarbeid.

WHO (verdens helseorganisasjon) anbefaler også mange ulike sykdommer behandlet med akupunktur.