Lillestrøm Akupunkturklinikk ble etablert sommeren 2005 av Heidi Mølnvik.
Jeg er utdannet sykepleier ved Namdal sykepleierhøyskole i Nord – Trøndelag i 1989. Akupunkturhøyskolen i Oslo med eksamen våren 2005. I regi av Akupunkturhøyskolen tilbrakte jeg 5 uker i Kina høsten 04. Derfra har jeg sertifikat i praktisk/teoretisk akupunktur på sykehus i Nanjing.Har diplomer fra flere ulike kurs, bl.a i laserbehandling, øreakupunktur, urter og bruken av de, lavfrekvent lydterapimassasje (Multivib). Kurs i Posturologi.  Klinikken bruker Ryodoraku / Neurometer,som er ett apparat som måler det autonomet nervesystemet, det vi ikke styrer over selv. 

Klinikken jobber mye med frekvenser/ hertz, som finnes i alt levende vesen. Når vi blir syke eller får plager av ulike slag, blir det feil i frekvensene. Dette rettes  opp med bruk av et apparat som heter Microlight. Pasienten oppfatter dette som lys med farger og er helt smertefritt. Lateralitet sjekkes hos alle mine kunder. Det er koblingen mellom venstre og høyre hjernehalvdel, og feil her kan komme av blandt annet stress eller traumer.( Dyslektikere har ofte store avvik her). Typiske symptomer er dårlig hukommelse og dårlig konsentrasjon, samt depresjoner. Posturologi er læren om kroppens stilling i ro og bevegelse og behandling av alle forstyrrelser ut fra kroppens oppadstående stilling. Det er ikke mulig å regulere tonusen i kroppen ved massasje eller trening. Posturologien derimot, går inn og retter opp kroppens skjevheter, skader og sterke smerter via hjernen. 80% av alle smerter i hode, nakke, rygg, ben og armer skyldes tonusproblemer.


Alle disse ulike behandlingsmetodene kan ofte inngå i behandlingen, om det viser seg nødvendig. 

Klinikken selger helsekostprodukter.

Klinikkens policy: Pasienter som føler de blir sett og hørt.